De dagopvang

In de Boshoeve zijn vier groepen voor dagopvang. Deze groepen zijn heerlijk ruim en licht en en hebben allen direct toegang naar de grote tuin.

In het kinderdagverblijf willen alle medewerkers elk kind in liefde opvangen en omringen en samen met u zorgen voor een zorgvuldig afgestemde opvang voor uw kind.

Het leven van uw kind is een ontdekkingstocht: elke dag brengt nieuwe ontdekkingen, inzichten en verwachtingen met zich mee. Het meemaken van die ontdekkingstocht is een groot voorrecht waar de medewerkers van de Boshoeve met veel plezier en enthousiasme een rol in spelen. Wij willen uw kind laten genieten van alle ervaringen in de opvang.

Dit zijn de vier groepen:

De babygroep het Vogelnestje, gemiddeld 8 baby’s en dreumesen in de leeftijd van 0 tot +/-1,5 jaar. Twee tot drie gediplomeerde pedagogisch medewerkers staan vast op de groep.

 

De peutergroep de Vrolijke vijver , gemiddeld 12 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers staan op de groep.

De groep de Bloementuin, gemiddeld 8 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Maarde grootte is sterk afhankelijk van de zorgvraag van de kinderen. Twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en 1 kinderverpleegkundige zijn aanwezig op de groep. In deze groep is ook verpleegkundige zorg en specifieke ontwikkelingsgerichte begeleiding mogelijk. De Bloementuin beschikt over aangepast ontwikkelingsmateriaal, een verhoogde bedbox en medisch apparatuur als een saturatiemeter, uitzuigapparaat ed.

De groep de Bonte Koe is er voor kinderen van 1 tot 4 jaar. In deze groep worden kinderen met en zonder extra zorgvraag opgevangen. De grootte van de groep is afhankelijk van de zorgvraag van de kinderen. Een kinderverpleegkundige, extra pedagogische ondersteuning en vaste pedagogisch medewerkers zijn aanwezig op de groep. Op de Bonte Koe is een snoezelruimte aanwezig, aangepast ontwikkelingsgericht materiaal en medisch apparatuur zoals saturatiemeter.

 

 

Peuterplus

De peuterplusgroep is ontwikkeld voor peuters die toe zijn aan voorschoolse educatie. Alvorens uw kind uit te nodigen voor de peuterplusgroep, wordt u om toestemming gevraagd. Daarna wordt uw kind uitgenodigd om deel te nemen aan de peuterplusgroep. Op een speelse en uitdagende wijze worden de kinderen voorbereid op schoolse activiteiten. Uit verschillende voorschoolse educatieprogramma’s zoals Uk en Puk worden de activiteiten, de begeleiding en dagprogramma vorm gegeven. De peuterplus is onder begeleiding van 1 vaste pedagogisch medewerker en een stagiaire HBO pedagogiek.

Centraal in de Boshoeve staat dat alle kinderen de juiste zorg en begeleiding krijgen in de aanwezigheid van liefdevolle aandacht.