Even voorstellen

Oktober 207Als initianeemster van de Boshoeve, stel ik mij graag aan u voor

Ik ben Eva Toele, directeur en moeder van drie kinderen. In de Boshoeve ben en voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Ik weet hoe belangrijk het voor een kind is om met liefde te worden opgevangen en alle aandacht en zorg te krijgen die het kind nodig heeft.

Alleen dan kan het kind zich ontwikkelen en u met een gerust gevoel werken.

De pedagogisch medewerkers, kinderverpleegkundigen en ik vormen een hecht team en willen ervoor zorg dragen dat iedereen die op een groep van de Boshoeve binnenkomt zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.

Iedere groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, pedagogen en kinderverpleegkundigen. Bekende begeleidsters zijn essentieel in de hechting en vertrouwensrelatie met uw kind. Uw kind heeft dan ook zoveel mogelijk een eigen groep. Indien u bijvoorbeeld een extra opvang dag nodig heeft en uw kind niet op de bekende groep kan worden opgevangen, wordt er toestemming aan u gevraagd. U kunt het beste inschatten of uw kind dit wel of niet aankan. Schroom niet om mijn kantoor binnen te lopen, ik ken ieder kind en ben zeker geïnteresseerd in al uw vragen en opmerkingen.

Eva Toele

Lydia Angenent is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag. Zij heeft de leiding bij afwezigheid van Eva. Ook verzorgt Lydia en planning, roosters en de bureauzaken. U zult haar zeker regelmatig zien of aan de lijn krijgen.