Stichting Natuurlijk Gewoon

Stichting Natuurlijk Gewoon ondersteunt de sociale integratie van kinderen met een beperking en/of chronische ziekte binnen de Boshoeve. Zij adviseert in mogelijkheden voor en draagt bij aan de juiste begeleiding, verpleegkundige zorg en stimulans voor de kinderen die dit nodig hebben. Voor ieder kind willen wij in de Boshoeve de juiste begeleiding bieden waardoor ieder kind zich welkom en gelukkig voelt en waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Bovendien wordt ons team ondersteund door fysiotherapeute Monique Priesters, logopediste Heidi Hazelebach en ontwikkelingspsycholoog Jan Feenstra. Bovendien wordt er nauw samengewerkt met het Rijnland Revalidatiecentrum, Mappa Mondo, Ons Tweede Thuis en het Spaarne Ziekenhuis.

DSCfysio_7087

Zij geven extra kennis en begeleiding indien nodig om alle kinderen de juiste zorg en hulp te bieden.

In de Boshoeve genieten we dagelijks van alle kinderen. Wij zien dat kinderen elkaars beste vriend en “begeleider” zijn. Kinderen leren van elkaar en worden door elkaar gestimuleerd.

DSCbuiten_7209

Het is een feest om daar deelgenoot van te mogen zijn.