Pedagogiek

Het team van de Boshoeve werkt vanuit de mooie pedagogische visie waarin alle kinderen welkom zijn. Een visie waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

Een kind is een sociaal wezen dat al vanaf zijn geboorte aangewezen is en uit is op communicatie met anderen. Ongeacht welke omgeving, identiteit, beperking of ziektebeeld. De Reggio Emilia-benadering laat deze mogelijkheden optimaal tot ontwikkeling laat komen.

De Reggio-Emilia pedagogiek benadrukt dat kinderen in eerste plaats van elkaar leren. Dat is wat wij ook zien in de dagelijkse praktijk. Kinderen met een beperking worden gestimuleerd in hun ontwikkeling omdat ze mee willen doen, nadoen en aangemoedigd worden door de andere kinderen. Alle kinderen ontwikkelen zich sociaal door met elkaar te spelen, elkaars mogelijkheden te ontdekken en rekening te houden met elkaar. Het hechte en kundige team van de Boshoeve is opgebouwd uit pedagogisch medewerkers, HBO-geschoolde pedagogen, gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en een ontwikkelingspsycholoog. Alle medewerkers dragen een warm hart voor de Boshoevekinderen om hen in hun welbevinden en ontwikkeling te stimuleren.

De Reggio pedagogiek benadrukt bovendien de invloed van de omgeving op het kind en noemt deze de derde pedagoog. Eva Toele heeft de Boshoeve ontwikkeld voor het kind en vanuit de behoefte van het kind. In nauwe samenwerking met de architect Joost Valk, de aannemer Ad Wijnhout en de ontwikkelaar Timpaan, is de Boshoeve daadwerkelijk gerealiseerd in een warm, ruim en huiselijke hoeve voor de kinderen.

Een mooie inspiratiebron voor de Boshoeve is het volgende gedicht:

Het kind bestaat uit honderd.

Het kind heeft

honderd talen

honderd handen

honderd gedachten

Honderd manieren van denken

van spelen, van spreken

Honderd, altijd weer honderd

manieren van luisteren

verwonderen en liefhebben

Honderd vreugden

om te zingen

en te begrijpen

Honderd werelden

om te ontdekken

Honderd werelden

om te verzinnen

Honderd werelden

om te dromen

Het kind heeft

honderd talen

(en nog honderd en honderd meer)

Loris Malaguzzi