Kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap

In de Boshoeve staat niet “de handicap” maar het kind centraal. Een gespecialiseerd zorgteam is in de Boshoeve aanwezig om kinderen met een handicap, aangepaste of verpleegkundige zorg en (intensieve) begeleiding te bieden. Kinderen met een handicap worden in de Boshoeve gezien als kinderen met een extra zorgvraag. Ieder kind heeft zorg, liefde en aandacht nodig en sommige kinderen hebben extra zorg, medische zorg of aangepaste begeleiding nodig. Maar kunnen in de Boshoeve wel echt kind zijn en opgroeien tussen leeftijdsgenootjes. Pedagogische zorgmedewerkers en (kinder)verpleegkundigen zijn boventallig op de groep aanwezig om het kind met een extra zorgvraag, deze benodigde zorg te bieden.

In de Boshoeve zien wij dat de kinderen spelenderwijs van elkaar leren. Zowel de medewerkers, als de ouders van kinderen uit beide doelgroepen, kiezen bewust voor deze manier van opvang, waardoor integratie en participatie optimaal vorm kan worden gegeven. Hierdoor ontstaat een klimaat waarbinnen alle kinderen optimaal tot hun recht komen. Ongeveer 20% van de kinderen op de Boshoeve heeft een extra zorgvraag op medisch of ontwikkelingsgericht gebied. De sociale integratie is de basis binnen de Boshoeve voor groei en ontwikkeling. De Boshoeve is tevens eerlijk naar ouders toe over hetgeen zij wel en niet kunnen bieden. De sociaal geïntegreerde setting is vooral geschikt voor kinderen die plezier hebben in het contact met andere kinderen.

De Boshoeve beschikt over een volledig rolstoeltoegankelijk, duurzaam gebouw en buitenruimten, aangepaste binnen- en buitenspeel- en spelmaterialen, alle mogelijke hulp- en verpleegmiddelen, een snoezelruimte, en een rolstoelbus. Samenwerkingsverbanden met therapeuten en andere zorgaanbieders als Heliomare maken het mogelijk dat fysiotherapie en ergotherapie wordt geboden op de Boshoeve. Tevens zijn er ook bepaalde vormen van logopedie mogelijk.

Gemeente Haarlemmermeer heeft een contract met de Boshoeve voor het leveren van begeleiding , verzorging en specialistische dagopvang aan kinderen met een handicap. Heeft een kind nog geen zorgindicatie, dan kan deze zorg wordt geleverd nadat een Jeugdwet zorgindicatie is gesteld. Deze indicatie kan, speciaal voor zorg vanuit de Boshoeve, worden aangevraagd via de website van de gemeente waarna een persoonlijk gesprek met de indicatiesteller van de gemeente volgt.

De zorgkosten van de Boshoeve worden in dit geval rechtstreeks door de Boshoeve aan de gemeente gefactureerd. Dit principe van zorgfinanciering heet Zorg In Natura.

Ouders van kinderen met een handicap uit andere gemeenten, óf kinderen vanuit de Haarlemmermeer die al een zorgindicatie hebben (dan meestal een “PGB”), kunnen ook zorg inkopen bij de Boshoeve. Dit kan op basis van een al bestaand PGB vanuit de financier gemeente (Jeugdwet), financier Zorgkantoor (WLZ), of financier ziektekosten verzekeraar.

De zorgkosten van de Boshoeve worden in dat geval door de Boshoeve aan ouders gefactureerd, die de factuur vanuit het PGB van hun kind kunnen laten betalen.

img 002 17

img 123

Leren van elkaar

In de Boshoeve genieten we dagelijks van alle kinderen. Wij zien dat kinderen elkaars beste vriend en “begeleider” zijn. Kinderen leren van elkaar en worden door elkaar gestimuleerd.

Het is een feest om daar deelgenoot van te mogen zijn.

Uw kind bij KDV de Boshoeve?