Beleid en protocollen

Beleid en protocollen

Een goede kwaliteit van de opvang binnen de Boshoeve en Boshuisje wordt in eerste instantie bereikt door de aanwezigheid van deskundige pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen. Bovendien zijn verschillende beleidsdocumenten en protocollen opgesteld om de kwaliteit te toetsen en constant te houden. Iedere pedagogisch medewerker/verpleegkundige binnen de Boshoeve heeft een gedragscode ondertekend. Als leidinggevende verwacht ik een correcte, vriendelijke omgang van de medewerkers. Maar ook kledingvoorschriften ed staan hierin beschreven. Ook is er per groep een pedagogisch werkplan uitgeschreven om de continuïteit in opvang en zorg te waarborgen. De privacyverklaring beschrijft de juiste manier van omgaan met gegevens van kinderen en ouders.

In de Boshoeve is een voedingsbeleid aanwezig ook de oudercommissie heeft hierin een adviserende rol. Het dierenbeleid ondersteunt de juiste omgang met dieren en de hygiëne omtrent de dierenverzorging. In de Boshoeve gelden hygiëneregels om zowel de dagopvang als de (verpleegkundige) zorg zo goed en schoon mogelijk uit te voeren. Dit vraagt om strengere regels omtrent oa het omgaan met ziekte, handhygiëne en het schoonmaken van de groepsruimtes. Meer informatie kunt u opvragen op kantoor of aan de medewerkers.

Op de Boshoeve en Boshuisje zijn tevens aanwezig:

  • Meldcode kindermishandeling
  • Beleid Veiligheid en Hygiëne
  • protocol medicijntoediening
  • protocol vermissing
  • protocol sterfgevallen
  • protocol veilig slapen
  • protocol brandveiligheid

Jaarlijks en na veranderingen worden de Risico inventarisaties over veiligheid en hygiëne geactualiseerd. Deze worden in het beleid Veiligheid en Hygiëne weergegeven. U bent altijd welkom met vragen over bovenstaande documenten.

De Boshoeve is aangesloten bij de verwijsindex. De verwijsindex is een systeem voor de zorg, kinderopvang en onderwijs waar de zorgprofessionals hun naam koppelen aan de naam van een kind. Het is een hulpmiddel voor beroepskrachten om elkaar te kunnen vinden. En het helpt beroepskrachten om samen te werken en zo de kinderen beter te kunnen begeleiden. Meer informatie over de verwijsindex vindt u in het ouderportaal.

img 001

Uw kind bij KDV de Boshoeve?