Even voorstellen

Als initiatiefneemster van de Boshoeve stel ik mij graag aan u voor

Ik ben Eva Toele, directeur en moeder van drie kinderen. In de Boshoeve ben en voel ik mij verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Ik weet hoe belangrijk het voor een kind is om met liefde te worden opgevangen en alle aandacht en zorg te krijgen die het kind nodig heeft. Alleen dan kan het kind zich ontwikkelen en u met een gerust gevoel werken. Schroom niet om naar mij toe te komen, ik ken ieder kind en ik ben zeker geïnteresseerd in al uw vragen en opmerkingen.

Ik heb 15 jaar lang als pedagoog gewerkt in het LUMC. Daar heb ik ondervonden dat de drive van ieder kind om beter te worden is om er weer bij te mogen horen. Zij ondergaan zware medische behandelingen om weer terug naar huis te kunnen gaan en weer te spelen met de eigen vriendjes en vriendinnetjes. Het verdriet was dan ook groot als het kind niet meer welkom was op het kdv vanwege de benodigde extra zorg. Zo ontstond mijn droom om een kindercentrum te ontwikkelen waarbinnen aan alle eisen wordt voldaan zodat ieder kind welkom is en eventuele extra zorg geboden kan worden. Verpleegkundige zorg of zorg of begeleiding vanwege een ontwikkelingsachterstand, het moet er gewoon zijn. Maar met andere leeftijdsgenootjes zodat het kind in eerste plaats kind mag en kan zijn. Zo is de Boshoeve ontstaan, een kindercentrum voor kinderen met en zonder beperking of medische zorgvraag, waar sociale integratie voetjes in de aarde krijgt. Het was een droom om in 2012 de deuren te openen van de Boshoeve. En iedere dag loop ik nog in deze droom.

Ik ben ook bijzonder verheugd dat in 2017 het Boshuisje naast de Boshoeve geopend is. Het Boshuisje is een logeerhuis voor kinderen met een beperking, als warm huis voor het kind en ter ondersteuning voor ouders. In 2021 is ook nog een prachtige Boerderij in Sassenheim erbij gekomen. Niet omdat ik als doel heb om meer locaties te openen. Maar omdat de Boerderij weer een andere vraag in zorg kon beantwoorden. Jongvolwassenen volgen hier dagbesteding. Ook een unieke zorggroep is daar aanwezig. Om daar ook weer zulke blije koppies te zien is iedere dag weer genieten.

Inmiddels is mijn droom uitgegroeid tot werkelijkheid. Met mijn team genieten wij dagelijks van alle lieve kinderen die ons zijn toevertrouwd. De pedagogisch medewerkers, kinderverpleegkundigen en ik vormen een hecht team en willen ervoor zorg dragen dat iedereen die op een groep van de Boshoeve binnenkomt zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Iedere groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, pedagogen en kinderverpleegkundigen. Bekende begeleidsters zijn essentieel in de hechting en vertrouwensrelatie met uw kind. Uw kind heeft dan ook een eigen groep. Ik stel de medewerkers met trots aan u voor.

Hartelijke groeten van Eva

ava eva

 

Even voorstellen

Lydia en Wendy ondersteunen mij in het coachen van het team en het regelen van hetgeen er op de Boshoeve gebeurt.

ava eva

Lydia

Plaatsing, planning en facturatie

wendy

Wendy

Leidinggevende team
Aanspreekpunt voor ouders

 
 

 

 

Uw kind bij KDV de Boshoeve?